MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON / MF 675,690 / 81-86