TOYOTA
TOYOTA / LandCruiser KZJ90,95/VZJ90,95 / 96-02