MOSKVITSH
MOSKVITSH / Elite 1300,1500 / 77-

        VARASTOSSA PALJON OSIA!