MITSUBISHI
MITSUBISHI / Space Gear (PA3V,W/4W/5V,W,PB3V/5V) / 94-